Should-cost analysis (should-cost review)

Should costing is een analyse, uitgevoerd door een klant, van de uitgaven van de leverancier voor het leveren van een product of dienst of het nakomen van een contract. Het doel van should-cost-analyse is het beoordelen van een geschikt cijfer om onderhandelingen te leiden of om te vergelijken met een cijfer verstrekt door een leverancier. Should costing wordt vaak gebruikt bij inkoop.

De processen bij should-cost analysis kunnen arbeidsintensief zijn. In een grote organisatie komt de engineeringafdeling gewoonlijk tot een "should" kostenraming voor een product. Vaak wordt deze schatting bereikt door reverse engineering om de kosten van onderdelen te bepalen. Dan worden de extra kosten van arbeid, materialen, overhead en winstmarge aan die schatting toegevoegd.

Should costing kan strategische sourcing aanvullen of worden gebruikt als een alternatieve methode. Bij strategic sourcing, de traditionele manier van prijsbepaling, vergelijkt een bedrijf de offertes van ten minste drie concurrenten voor een product.

Gepromoot door het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD), is should costing een integraal onderdeel geworden van het overheidsinkoopproces in de Verenigde Staten door de opname ervan in de Federal Acquisition Regulations (FAR).