Servo (servomechanisme)

Een servo (servomechanisme) is een elektromagnetisch apparaat dat elektriciteit omzet in nauwkeurig geregelde beweging door middel van negatieve terugkoppelingsmechanismen.

Servo's kunnen worden gebruikt om lineaire of cirkelvormige bewegingen te genereren, afhankelijk van hun type. Een typische servo is opgebouwd uit een gelijkstroommotor, een tandwielkast, een potentiometer, een geïntegreerde schakeling (IC) en een uitgaande as. De gewenste servopositie wordt ingevoerd en komt als een gecodeerd signaal bij het IC binnen. Het IC stuurt de motor aan, waarbij de energie van de motor door tandwielen wordt gestuurd die de snelheid en de gewenste bewegingsrichting bepalen, totdat het signaal van de potentiometer terugkoppelt dat de gewenste positie is bereikt en het IC de motor stopt.

De potentiometer maakt gecontroleerde beweging mogelijk door de huidige positie door te geven en tegelijkertijd correctie mogelijk te maken door krachten van buitenaf die op de stuurvlakken werken: Zodra het oppervlak wordt bewogen, geeft de potentiometer het signaal van de positie en het IC signaleert de noodzakelijke motorbeweging totdat de juiste positie is hersteld.

Een combinatie van servo's en elektromotoren met meerdere tandwielen kan worden georganiseerd om complexere taken uit te voeren in verschillende soorten systemen, waaronder robots, voertuigen, fabricage en draadloze sensor en actuator netwerken (WSANs). 

Zie een videodemonstratie van een eenvoudige servo: