Sender ID

Sender ID is het door Microsoft voorgestelde authenticatieprotocol voor e-mailafzenders dat bescherming moet bieden tegen domain spoofing en phishing exploits. Het Sender ID Framework, zoals Microsoft het noemt, bestaat uit drie afzonderlijke specificaties: Sender Policy Framework (SPF), Caller ID voor e-mail, en Submitter Optimization. Kort samengevat werkt het als volgt: Het Domain Name System (DNS) onderhoudt SPF-records voor domeinen. Wanneer een e-mailbericht door de inkomende e-mailserver wordt ontvangen, zoekt de server het gepubliceerde DNS-record van het verzendende domein op en bepaalt of het IP-adres van de verzendende server overeenkomt met het record. Als het record overeenkomt, wordt de e-mail geauthenticeerd en bij de ontvanger afgeleverd; zo niet, dan wordt het bericht weggegooid of als bounce e-mail naar de afzender teruggestuurd.