Semiotiek

Semiotiek is de studie van het gebruik van symbolische communicatie. Semiotiek kan tekens, logo's, gebaren en andere linguïstische en niet-linguïstische communicatiemethoden omvatten. Als woord is semiotiek afgeleid van het Griekse sēmeiōtikós, dat de handeling van het interpreteren van tekens beschrijft.

Het vakgebied van de semiotiek richt zich op het begrijpen van hoe mensen de betekenis van tekens en symbolen creëren en interpreteren, inclusief hoe mensen visueel communiceren door middel van metafoor, analogie, allegorie, metonymie, symbolisme en andere uitdrukkingsmiddelen.

Semiotiek is een onderdeel van de bredere studie van communicatie, met inbegrip van beeldende kunst, grafisch ontwerp en basis visuele geletterdheid. Grafisch ontwerpers, kunstenaars en anderen die werken in de visuele communicatie moeten overwegen hoe symbolen, tekens en kleuren de interpretatie van hun werken beïnvloeden. Een grafisch ontwerper moet bijvoorbeeld een logo voor een bedrijf ontwerpen dat niet alleen in het oog springt en memorabel is, maar ook de indruk communiceert die het bedrijf op zijn klanten wil maken.

Bij het adverteren streven  bedrijven ernaar hun merkessentie op de juiste manier over te brengen aan doelgroepen door te begrijpen hoe individuen van verschillende locaties communicatie interpreteren. Afhankelijk van de context, variëren symbolen ook in betekenis. Duimen omhoog kan bijvoorbeeld verschillende betekenissen hebben wanneer het in bepaalde situaties wordt gebruikt, zoals in een gesprek, tijdens het duiken of liftend langs de kant van de weg.

Bedrijven gebruiken semiotiek om succesvol te communiceren met mensen die verschillende talen spreken, omdat visuals vaak makkelijker vertalen dan tekst. Maar semiotiek kan ook een negatieve invloed hebben op een bedrijf, omdat culturele voorkeuren kunnen bepalen of de bevolking een bedrijf wel of niet leuk vindt op basis van hun marketing. Internationale organisaties en bedrijven moeten rekening houden met hoe verschillende culturen symbolen en kleuren interpreteren bij het creëren van producten en marketingmateriaal voor hun merken.