Semantisch Web

Het semantische web is een idee van World Wide Web-uitvinder Tim Berners-Lee dat het web in zijn geheel intelligenter kan worden gemaakt en misschien zelfs intuïtiever over hoe het in de behoeften van een gebruiker kan voorzien. Berners-Lee merkt op dat zoekmachines weliswaar een groot deel van de inhoud van het web indexeren, maar dat zij weinig mogelijkheden hebben om de pagina's te selecteren die een gebruiker echt wil of nodig heeft. Hij voorziet een aantal manieren waarop ontwikkelaars en auteurs, afzonderlijk of in samenwerking, zelfbeschrijvingen en andere technieken kunnen gebruiken zodat contextbegrijpende programma's selectief kunnen vinden wat gebruikers willen.

De Semantic Annotations for Web Services Description Language (SAWSDL) Working Group bij W3C is belast met het definiëren van de specificaties voor het Semantisch Web.