Selfie pay authenticatie

Selfie pay is een vorm van biometrische authenticatie voor financiële transacties die de identiteit van een persoon bevestigt door gebruik te maken van gezichtsherkenningstechnologie. 

Selfie pay werkt door de gebruiker te vragen een app te openen wanneer hij een aankoop doet op zijn smartphone, waar hij vervolgens een foto van zichzelf maakt. Die foto wordt vergeleken met gezichtsherkenningsgegevens die in de app zijn opgeslagen van een selfie die is genomen toen de persoon een account aanmaakte of een officiële foto-ID indiende. Met deze gegevens kan de app de identiteit van de persoon die de aankoop probeert te doen, bevestigen of ontkennen.

Net als andere biometrische beveiligingsmethoden, zoals het scannen van vingerafdrukken, is authenticatie met selfiebetalingen veiliger dan traditionele authenticatiemethoden zoals wachtwoorden of beveiligingstokens, die gemakkelijk kunnen worden gecompromitteerd of verloren. Het gezicht of de vingerafdruk van een persoon is uniek voor hem, en kan daarom niet worden gekopieerd; het is ook handiger omdat de gebruiker niets hoeft te onthouden.

Soms wordt selfie-authenticatie gecombineerd met andere authenticatiemethoden in een multifactor authenticatie-opstelling. Sommige applicaties die selfie-authenticatie gebruiken, slaan gezichtsherkenningsinformatie op de smartphone van de gebruiker op, waardoor het bezit van de telefoon zelf een factor wordt in het authenticatieproces.

Om te voorkomen dat de gebruiker wordt gedupeerd door een 2-D foto of een videoweergave, eisen veel apps of websites die selfie-authenticatie gebruiken dat de gebruiker op een of andere manier bewijst dat hij een levend wezen is. Dit kan door de gebruiker te vragen te knipperen of anderszins te bewegen wanneer daarom wordt gevraagd, of een video te maken waarin hij zijn hoofd van links naar rechts beweegt of de telefoon dichter bij zijn gezicht brengt om meerdere hoeken te creëren, zodat de software een 3-D gezichtsmodel kan maken.

Selfie-authenticatie wordt momenteel gebruikt door e-commercebedrijven om klanten in staat te stellen gemakkelijker koopwaar te kopen, door een selfie te nemen om in te loggen en hun betalingen te bevestigen. Het wordt ook gebruikt door banken en andere organisaties om de veiligheid van financiële gegevens te beschermen. Grote organisaties die selfie authenticatie technologie zijn gaan gebruiken zijn Amazon, MasterCard en Alibaba.