SEC Form 10-Q

SEC Form 10-Q is het formulier van de Securities and Exchange Commission voor de driemaandelijkse prestatie-aangiften van openbare bedrijven. 

Volgens de SEC-voorschriften moeten alle beursgenoteerde bedrijven voor elk van de eerste drie fiscale kwartalen van hun jaar een 10-Q indienen, die binnen 40 dagen na het einde van het kwartaal moet worden ingediend. Het verslag over het vierde kwartaal wordt gecombineerd met het verslag over het volledige fiscale jaar, op SEC-formulier 10-K. Er is een apart formulier, 10-QSB, voor kleine ondernemingen.

De indiening van een 10-Q-formulier is verplicht gesteld om beleggers tijdig van accurate informatie te voorzien. Informatie in een 10-Q filing omvat:

  • Financiële overzichten.
  • Management bespreking en analyse (MD & A) van alle materiële veranderingen in inkomsten en uitgaven in de context van eerdere kwartaalvergelijkingen.
  • De effecten van eventuele wijzigingen in de boekhoudkundige praktijken.
  • Alle lopende of komende juridische procedures.
  • Specifics of any proceedings involving civil rights or environmental legislation.
  • Changes in securities.
  • Information about any matters voted on by security holders.
  • Other significant events not covered by the above.

Unlike Form 10-K, the 10-Q report is not usually audited. Corporate 10-Q and 10-K filings are maintained in the SEC’s EDGAR database.