SD2 (Sound Designer II of SDII)

SDII (Sound Designer II, soms afgekort tot SD2) is een monofoon/stereofonisch audiobestandsformaat, oorspronkelijk ontwikkeld door Digidesign voor hun op MacIntosh gebaseerde opname/editing-producten. Het is de opvolger van het oorspronkelijke monofone Sound Designer I audio bestandsformaat.

Een SDII bestand kan monofoon of stereofoon zijn. Wanneer stereo wordt gebruikt, zijn de tracks interleaved (sample-001-links, sample-001-rechts, sample-002-links, sample-002-rechts, etc.) De bestanden slaan ook sample rate en bit diepte informatie op.

Het SDII bestand is een algemeen geaccepteerde standaard geworden voor het overbrengen van audio bestanden tussen editing programma's. De meeste Mac CD-ROM writer software, bijvoorbeeld, specificeert SDII of Audio Interchange File Format als het bestandsformaat dat nodig is voor het maken van audio CD's.

Het SDII bestand is ook geaccepteerd door ontwikkelaars van audio programma's voor personal computers. Dit maakt het overzetten van audio van Mac- naar PC-platforms veel eenvoudiger. Bij gebruik op een PC moet het bestand de extensie ".sd2" hebben.