Schone stroom

1. Schone elektriciteit is elektrische stroom die vrij is van spanningspieken en -dalingen. Spanningsrimpels of -ruis die buiten de ideale sinusvorm vallen, worden ook wel vuile stroom of elektrische vervuiling genoemd.

Vuile stroom kan ertoe leiden dat elektronica slecht presteert, vooral micro-elektronica. Hoge spanningspieken kunnen bijvoorbeeld schade veroorzaken aan elektronische onderdelen, zowel onmiddellijk als op lange termijn, verlies van computergeheugen, programmacorruptie en bedieningsfouten. Omdat elektrische vervuiling apparatuur kan beschadigen en de levensduur van hardware kan verkorten, is het een bijzondere bron van zorg voor datacenterbeheerders.

De kwaliteit van elektriciteit wordt beïnvloed door alles tot en tussen de elektriciteitsleverancier en de elektronische apparatuur in kwestie. Een ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) kan elektronica helpen beschermen wanneer de lokale stroomvoorziening vervuild is.

2. In een iets andere context is schone elektriciteit, ook wel groene stroom of groene energie genoemd, elektrische stroom die is opgewekt met methoden waarbij hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en geen vervuiling optreedt. Schone elektriciteitsopwekkingsmethoden omvatten fotovoltaïsche zonne-energie, geothermische energie, windenergie, getijdenenergie, regenenergie en technologieën voor de terugwinning van afvalwarmte.