Scheiding van taken (SoD)

Scheiding van taken (SoD) is een interne controle bedoeld om fouten en fraude te voorkomen door ervoor te zorgen dat ten minste twee personen verantwoordelijk zijn voor de afzonderlijke delen van een taak.

SoD houdt in dat taken die redelijkerwijs door één persoon kunnen worden uitgevoerd, worden opgesplitst in meerdere taken, zodat niet één persoon de volledige controle heeft. Salarisadministratie, bijvoorbeeld, is een administratief gebied waar zowel fraude als fouten een risico vormen. Een veel voorkomende scheiding van taken voor de salarisadministratie is dat één werknemer verantwoordelijk is voor het boekhoudkundige gedeelte van de taak en iemand anders voor het ondertekenen van de cheques.

Hoewel het de veiligheid verbetert, kan het opsplitsen van taken in afzonderlijke componenten een negatieve invloed hebben op de bedrijfsefficiëntie en de kosten, complexiteit en personeelsvereisten verhogen. Om die reden passen de meeste organisaties SoD alleen toe op de meest kwetsbare en de meest bedrijfskritische onderdelen van het bedrijf.

Scheiding van taken staat ook bekend als scheiding van taken.

Zie ook: vier-ogen-principe, risicovermijding, corporate governance, boekhoudkundige fout, naleving van regelgeving, nalevingslast