Scheefheid

Scheefheid is asymmetrie in een statistische verdeling, waarbij de curve vervormd of scheef naar links of naar rechts lijkt te staan. Scheefheid kan worden gekwantificeerd om te bepalen in hoeverre een verdeling afwijkt van een normale verdeling.

In een normale verdeling ziet de grafiek eruit als een klassieke, symmetrische "klokvormige curve". Het gemiddelde en de modus, het hoogste punt op de curve, zijn gelijk.

  • In een perfect normale verdeling (groene, ononderbroken curve in de onderstaande illustratie) zijn de staarten aan weerszijden van de curve exacte spiegelbeelden van elkaar.
  • Wanneer een verdeling naar links scheef is (rode gestippelde curve), is de staart aan de linkerkant van de curve langer dan de staart aan de rechterkant, en is het gemiddelde kleiner dan de modus. Deze situatie wordt ook wel negatieve scheefheid genoemd.
  • Wanneer een verdeling naar rechts scheef is (blauwe gestippelde curve), is de staart aan de rechterkant van de curve langer dan de staart aan de linkerkant, en is het gemiddelde groter dan de modus. Deze situatie wordt ook wel positieve scheefheid genoemd.

Scheefheid