Scan converter

Een scan converter is een hardware apparaat dat een videosignaal omzet in een formaat dat compatibel is met een specifiek type beeldscherm. De meest gebruikte scanconverter zet digitale computervideosignalen om in een formaat dat geschikt is voor weergave op een conventioneel analoog televisietoestel. Er bestaan ook apparaten die conventionele TV-signalen kunnen omzetten in computer-display formaat.

Scan-omzetting is een ingewikkeld proces, omdat het raster (de reeks horizontale lijnen) in een conventioneel TV-videosignaal interlaced is, terwijl het raster in een computer-display normaliter non-interlaced is. In een interlaced beeldscherm worden de horizontale lijnen afwisselend gescand in twee met elkaar verweven rasters, zodat voor een volledig frame twee rasterscans nodig zijn. Bij een non-interlaced beeldscherm (ook wel progressive scan genoemd) worden de lijnen achtereenvolgens van boven naar beneden over het scherm gescand, zodat voor een volledig frame slechts één rasterscan nodig is.

Scan-conversie kan de beeldresolutie (details) van een videodisplay aantasten. Dit is niet noodzakelijk een probleem bij TV-toestellen met groot scherm of projectiebeeld, wanneer deze worden gebruikt voor presentaties, waar de beelden zelden fijne details bevatten. Maar het kan een probleem vormen voor de serieuze grafische kunstenaar, of voor de gebruiker die moet werken met documentbestanden of complexe webpagina's die grote hoeveelheden tekst in kleine puntgroottes bevatten.

Naast de typische TV-naar-computer of computer-naar-TV toepassingen, kunnen gespecialiseerde scan converters worden verkregen voor toepassingen zoals:

  • Omzetting van radarbeelden naar computer-display formaat.
  • Conversion of images from a cathode-ray oscilloscope to computer-display format.
  • Conversion of slow-scan television ( SSTV ) images to conventional TV or computer-display format.
  • Viewing analog video tapes on computer displays.
  • Use of computer imagery in teleconferencing.