SCADA (supervisory control and data acquisition)

SCADA (supervisory control and data acquisition) is een categorie van softwaretoepassingsprogramma's voor procesbeheersing, het in real time verzamelen van gegevens van locaties op afstand om apparatuur en omstandigheden te controleren. SCADA wordt gebruikt in elektriciteitscentrales, bij de raffinage van olie en gas, in de telecommunicatie, in de transportsector en bij de water- en afvalbehandeling.

SCADA-systemen omvatten hardware- en softwarecomponenten. De hardware verzamelt gegevens en voert deze door naar een computer waarop SCADA-software is geïnstalleerd. De computer verwerkt deze gegevens en presenteert ze op een tijdige manier. SCADA registreert en logt ook alle gebeurtenissen in een bestand dat op een harde schijf wordt opgeslagen of stuurt ze naar een printer. SCADA-toepassingen waarschuwen wanneer de omstandigheden gevaarlijk worden door het afgeven van alarmen.