Samenstelling

1) In de scheikunde is een verbinding een stof die ontstaat uit een combinatie van twee of meer verschillende chemische element s, zodanig dat de atomen van de verschillende elementen door moeilijk te verbreken chemische bindingen bij elkaar worden gehouden. Deze bindingen ontstaan als gevolg van het delen of uitwisselen van elektronen tussen de atomen. De kleinste onverbrekelijke eenheid van een verbinding wordt een molecuul genoemd.

Een verbinding verschilt van een mengsel, waarin geen binding tussen de atomen van de samenstellende stoffen plaatsvindt. In sommige situaties reageren verschillende elementen met elkaar wanneer zij worden gemengd, waarbij bindingen tussen de atomen worden gevormd en aldus moleculen van een verbinding worden gevormd. In andere scenario's kunnen verschillende elementen worden gemengd zonder dat er een reactie optreedt, zodat de elementen hun individuele identiteit behouden. Soms, wanneer elementen worden gemengd, verloopt de reactie langzaam (zoals wanneer ijzer wordt blootgesteld aan zuurstof); in andere gevallen verloopt de reactie snel (zoals wanneer lithium wordt blootgesteld aan zuurstof). Soms, wanneer een element wordt blootgesteld aan een verbinding, vindt er een reactie plaats waarbij nieuwe verbindingen worden gevormd (zoals wanneer zuiver elementair natrium wordt ondergedompeld in vloeibaar water).

Vaak lijkt een verbinding in niets op een van de elementen waaruit zij bestaat en gedraagt zij zich ook niet zo. Neem bijvoorbeeld waterstof (H) en zuurstof (O). Beide elementen zijn gassen bij kamertemperatuur en normale atmosferische druk. Maar wanneer zij zich verbinden tot de bekende verbinding die bekend staat als water, waarvan elke molecule twee waterstofatomen en één zuurstofatoom bevat (H 2 O), is de resulterende stof een vloeistof bij kamertemperatuur en normale atmosferische druk.

De atomen van een paar elementen binden zich niet gemakkelijk met andere elementen om verbindingen te vormen. Deze worden edelgassen of inerte gassen genoemd: helium, neon, argon, krypton, xenon en radon. Bepaalde elementen verbinden zich gemakkelijk met andere elementen om verbindingen te vormen. Voorbeelden zijn zuurstof, chloor en fluor.

2) Als bijvoeglijk naamwoord is samenstelling de eigenschap uit meerdere delen te bestaan. Voorbeelden van dit gebruik zijn het samengestelde oog (dat bij verschillende insecten voorkomt), de samengestelde microscoop (een krachtig vergrotingsinstrument dat uit meer dan één lens bestaat), de samengestelde zin (een zin die een samenvoeging of splitsing is van kleinere zinnen), en het samengestelde document, een georganiseerde verzameling gebruikersinterfaces die een enkele geïntegreerde perceptuele omgeving vormen.