Ruimte

Ruimte is een term die kan verwijzen naar verschillende verschijnselen in de wetenschap, wiskunde en communicatie.

In de astronomie en kosmologie is de ruimte het uitgestrekte 3-dimensionale gebied dat begint waar de aardatmosfeer ophoudt. De ruimte wordt gewoonlijk geacht te beginnen op de laagste hoogte waarop satellieten een redelijke tijd in een baan kunnen blijven zonder in de atmosfeer te vallen. Dit is ongeveer 160 kilometer (100 mijl) boven het aardoppervlak. Astronomen kunnen spreken van interplanetaire ruimte (de ruimte tussen de planeten in ons zonnestelsel), interstellaire ruimte (de ruimte tussen de sterren in ons melkwegstelsel), of intergalactische ruimte (de ruimte tussen de melkwegstelsels in het heelal). Sommige wetenschappers geloven dat de ruimte zich in alle richtingen oneindig ver uitstrekt, terwijl anderen geloven dat de ruimte eindig maar onbegrensd is, net zoals het 2-ruimteoppervlak van de aarde een eindige oppervlakte heeft maar geen begin of einde.

In de wiskunde is de ruimte een onbegrensd continuüm (ononderbroken verzameling van punten) waarin precies drie numerieke coördinaten nodig zijn om de plaats van een bepaald punt uniek te definiëren. De ruimte wordt soms 3D-ruimte genoemd omdat zij drie afstandsdimensies bevat. Indien een continuüm minder of meer dan drie coördinaten (dimensies) nodig heeft om de plaats van een punt uniek te bepalen, wordt dat continuüm soms n-ruimte of n-dimensionale ruimte genoemd, waarbij n het aantal dimensies is. Zo is bijvoorbeeld een lijn de 1-ruimte en een vlak de 2-ruimte. Wanneer de tijd wordt beschouwd als een dimensie naast de gebruikelijke drie in de conventionele ruimte, wordt het resultaat soms 4-de ruimte, 4-dimensionale ruimte, tijd-ruimte, of ruimte-tijd genoemd.

In de digitale communicatie verwijst de term ruimte naar een interval waarin geen signaal wordt uitgezonden, of waarin het signaal een logische 0 weergeeft. De term ruimte kan ook worden gebruikt voor het tijdsinterval tussen twee tekens, bytes, octetten of woorden in een digitaal signaal.

Zie een tutorial over het plotten en beschrijven van punten in 3-D ruimte: