Ruileconomie

Een ruileconomie is een economisch systeem zonder contant geld waarin diensten en goederen worden verhandeld tegen onderhandelde prijzen. 

Economieën op basis van ruilhandel zijn een van de vroegste, die dateren van vóór monetaire systemen en zelfs van vóór de opgetekende geschiedenis. Mensen kunnen met succes gebruik maken van ruilhandel op bijna elk gebied. Informeel nemen mensen vaak deel aan ruilhandel en andere wederkerige systemen zonder er ooit echt bij stil te staan -- bijvoorbeeld het leveren van webdesign of technische ondersteuning aan een boer of bakker en in ruil daarvoor groenten of gebakken goederen ontvangen. Ook op internet gebaseerde ruilhandel komt veel voor, bijvoorbeeld het ruilen van het maken van content voor onderzoek.

Omdat ruilhandel op wederkerigheid is gebaseerd, vereist het een wederzijds samenvallen van wensen tussen handelaren. Deze eis bemoeilijkt ruilhandel, maar in een voldoende groot systeem kunnen handelaren worden gevonden die in de meeste behoeften kunnen voorzien. Volgens voorstanders bevordert de wederkerigheid een gevoel van verbondenheid en gemeenschap tussen de handelaren.

In de afgelopen jaren heeft de ruilhandel een opleving gekend als een middel om economische onzekerheid, werkloosheid en uitbuiting van arbeiders tegen te gaan. De aard van het moderne werk, de alomtegenwoordigheid van internet en de opkomst van sociale netwerken hebben allemaal bijgedragen aan de verspreiding ervan. Andere voorbeelden van alternatieve economische systemen zijn gifteconomieën, deeleconomieën en tijdbanken.

Deze alternatieve systemen sluiten elkaar niet uit, en kunnen allemaal functioneren binnen een overwegend kapitalistisch systeem. Maar omdat deze systemen werken in termen van wederkerigheid in plaats van winst en groei, zijn er zorgen (of hoop) dat ze het huidige economische systeem kunnen ondermijnen.