Rubric

Een rubric is een scoringshulpmiddel dat wordt gebruikt om een vastgestelde lijst van criteria en doelstellingen te evalueren en te beoordelen. Rubrics worden vaak gebruikt als een manier om werk te evalueren dat onderhevig is aan de persoonlijke gevoelens, vooroordelen of interpretaties van de beoordelaar.

Rubrics worden meestal weergegeven als een raster. In de linkerkolom van het raster staan de doelstellingen die worden geëvalueerd. De cellen in elke rij beschrijven in een paar zinnen de specifieke criteria voor het krijgen van een lage, gemiddelde of hoge score. Wanneer voorafgaand aan een evaluatie een kopie van de rubric wordt gegeven, kan de persoon wiens werk wordt geëvalueerd precies zien welke criteria de beoordelaar zal gebruiken om de hoogst mogelijke score toe te kennen. 

Zie ook: prestatiescorecard, balanced scorecard methodologie, maturiteitsraster