RTA (recovery time actual)

RTA (recovery time actual) is de hoeveelheid tijd die een organisatie in de praktijk nodig heeft om haar systemen en bedrijfsprocessen te herstellen na een ongeplande verstoring; die hoeveelheid tijd kan aanzienlijk verschillen van de recovery time objective (RTO), hoewel deze idealiter gelijk of beter zou moeten zijn.

De RTO is een belangrijke metriek bij disaster recovery testing, die wordt gebruikt om het succes of falen van het disaster recovery plan (DRP) van een organisatie te beoordelen.

De RTO is de maximaal toelaatbare duur dat een bepaald systeem of bedrijfsproces down kan zijn na een storing of verstoring. Een RTO wordt gemeten in seconden, minuten, uren of dagen en is een belangrijke overweging bij de planning van disaster recovery. Bedrijven kunnen zich baseren op de RTO als leidraad, bijvoorbeeld voor het al dan niet implementeren van noodmaatregelen of bepaalde herstelstrategieën.

Recovery point objective (RPO), is het maximaal aanvaardbare gegevensverlies voor een systeem en kan worden gemeten in seconden, minuten, uren of dagen. Na een verstoring moeten systemen en hun gegevens worden hersteld binnen de vooraf gedefinieerde RPO om het verlies van gegevens en informatie te minimaliseren.

RTA staat ook voor real-time applicatie, wat verwijst naar een programma dat functioneert binnen een tijdsbestek dat de gebruiker als onmiddellijk of actueel ervaart. De latentie voor een RTA moet minder zijn dan een gedefinieerde waarde, meestal gemeten in seconden.