Round robin

Een round robin is een regeling waarbij alle elementen in een groep gelijkelijk worden gekozen in een of andere rationele volgorde, meestal van boven naar beneden in een lijst en dan weer bovenaan de lijst beginnen enzovoort. Een eenvoudige manier om aan round robin te denken is dat het gaat om "om de beurt". Gebruikt als bijvoeglijk naamwoord, wordt round robin "round-robin."

In computergebruik is een methode om verschillende programmaprocessen om beurten gebruik te laten maken van de bronnen van de computer, door elk proces te beperken tot een bepaalde korte tijdsperiode, waarna dat proces wordt opgeschort om een ander proces een beurt te geven (of "time-slice"). Dit wordt vaak omschreven als round-robin process scheduling.

In sporttoernooien en andere spelen wordt round-robin scheduling zo geregeld dat alle teams of spelers om beurten tegen elkaar spelen, waarbij de winnaar uit de opeenvolging van gebeurtenissen naar voren komt.

Een round-robin verhaal is er een dat door één persoon wordt begonnen en dan achtereenvolgens door anderen wordt voortgezet. Of een auteur extra beurten kan krijgen, hoeveel regels elke persoon kan bijdragen, en hoe het verhaal kan worden beëindigd, hangt af van de regels. Sommige websites zijn gemaakt voor het vertellen van round-robin verhalen door iedere persoon het volgende deel van het verhaal te laten posten als onderdeel van een online conferentiedraad.