Rolling forecast

Een rolling forecast is een optel-/dalingsproces voor het voorspellen van de toekomst over een bepaalde periode. Rolling forecasts worden vaak gebruikt bij weersvoorspellingen op lange termijn, projectbeheer, supply chain management en financiële planning.

Als een organisatie bijvoorbeeld een jaar van tevoren moet anticiperen op de operationele uitgaven, zou de vastgestelde periode van de rolling forecast 12 maanden zijn. Nadat de eerste maand is verstreken, wordt die maand van het begin van de prognose afgetrokken en wordt een nieuwe maand aan het eind van de prognose toegevoegd. Het first in/first out (FIFO) proces van een rolling forecast zorgt ervoor dat de forecast steeds dezelfde periode bestrijkt. Omdat een voortschrijdend prognosevenster routinematige herzieningen vereist, wordt het soms een continue prognose of een iteratieve prognose genoemd  

Rolprognoses kunnen worden vergeleken met statische prognoses en recursieve prognoses. Statische prognoses maken gebruik van een count-down proces. Een statische forecast voor de jaarlijkse operationele uitgaven van een organisatie zou bijvoorbeeld nog steeds 12 specifieke maanden bestrijken - maar zodra die 12 maanden voorbij zijn, zou de eerste forecast worden weggegooid en zou een geheel nieuwe forecast worden gemaakt voor de volgende 12 maanden. Recursieve prognoses daarentegen voegen gewoon meer tijd toe aan de oorspronkelijke prognose, terwijl de startdatum dezelfde blijft.

Zie ook: fiscaal jaar