Robotic personality

Robotic personality is een geavanceerd aspect van kunstmatige intelligentie (AI), waarbij slimme machines eigenzinnig menselijk gedrag vertonen. In het bijzonder verwijst "persoonlijkheid" naar het vermogen van een robot of softwaresysteem om zowel emotioneel als op een logisch niveau met mensen te communiceren.

Het begrip robotpersoonlijkheid is gebaseerd op antropomorfisme, de neiging van mensen om aan bepaalde objecten of machines te denken als hebbende mensachtige eigenschappen. Antropomorfisme is niet nieuw. In de jaren 1800 bedacht Charles Babbage een apparaat, de Analytical Engine, dat een gevoel van "levendigheid" leek te hebben. Vandaag de dag hebben computers en robots het antropomorfisme uit de sfeer van science fiction gehaald.

Robots kunnen worden geprogrammeerd om een mens uit een brandend gebouw te redden of om medicijnen toe te dienen in een ziekenhuis. Door middel van machinaal leren kunnen AI -programma's leren van hun fouten (of van de fouten van hun gebruikers), waardoor hun prestaties na verloop van tijd verbeteren. Machines kunnen orde scheppen in chaos, een van de belangrijkste criteria die wetenschappers gebruiken om leven te definiëren.

In sciencefictionboeken en -films zijn computers en androïden gemakkelijk te antropomorfiseren. Een bekend voorbeeld van antropomorfisme met betrekking tot een computer komt voor in de roman en film 2001: A Space Odyssey. In dit verhaal wordt een ruimteschip bestuurd door Hal, een computer die paranoïde wordt. Een fictieve androïde met bijzonder mensachtige eigenschappen is Data uit de serie Star Trek: The Next Generation. Owners of high-end personal robots sometimes think of the machines as companions.

See also: artificial personality