Robotbelasting

Robotbelasting is een voorstel om werkgevers die werknemers vervangen door geautomatiseerde werknemers een belasting te laten betalen en het geld te gebruiken om de ontslagen werknemers te helpen. Het doel van een dergelijke belasting zou zijn om de opmars van de automatisering te vertragen en tegelijkertijd het effect van banenverlies te helpen verzachten.

Er zijn een paar manieren waarop een robotbelasting zou kunnen werken: Het bedrijf zou kunnen worden verplicht de belasting voor elke robot te betalen op basis van het salaris van de verdrongen werknemer; geautomatiseerde werknemers die mensen vervangen zouden worden belast tegen hetzelfde tarief als de werknemer inkomstenbelasting zou betalen. Een andere mogelijkheid is dat een bedrijf gewoon wordt belast voor het gebruik van een robot, zonder dat er een verband is met de lonen van de werknemers. In beide gevallen zou de geïnde belasting worden gebruikt om ontslagen werknemers te helpen via initiatieven als omscholing en een universeel basisinkomen.

Eén probleem met de invoering van een robotbelasting is de vraag hoe we een robot definiëren. Binnen de robotica is een robot een fysiek systeem dat taken uitvoert met een zekere mate van autonomie. Als een androïde robot hetzelfde werk verricht gedurende dezelfde uren als een mens, is de vergelijking duidelijk. (Robots hebben echter niet dezelfde pauzes nodig als mensen en kunnen langere uren maken en back-to-back diensten draaien.)

Veel systemen die taken uitvoeren die vroeger door mensen werden gedaan, zijn wat men noemt softwarerobots, en er zijn geen duidelijke criteria om een softwarerobot te onderscheiden van veel andere soorten software. Bovendien zal die software doorgaans een deel van het werk van meerdere werknemers uitvoeren in plaats van hetzelfde werk te doen als een individuele werknemer. Gezien de efficiëntie van software zou één zo'n systeem (of meerdere, verschillende systemen) een aanzienlijk aantal werknemers kunnen vervangen.

Bill Gates legt uit waarom hij denkt dat een robotbelasting een goed idee is: