Ring netwerk

Een ring netwerk is een local area network (LAN) waarin de nodes (werkstations of andere apparaten) zijn verbonden in een gesloten lus configuratie. Aangrenzende paren van nodes zijn direct verbonden. Andere paren van nodes zijn indirect verbonden, waarbij de gegevens door een of meer tussenliggende nodes gaan.

De illustratie toont een ringnetwerk met vijf nodes. Elk knooppunt is weergegeven als een bol, en de verbindingen zijn weergegeven als rechte lijnen. De verbindingen kunnen bestaan uit bekabelde of draadloze verbindingen.

ring-net.gif

De ringtopologie kan optimaal blijken wanneer de systeemeisen bescheiden zijn en de werkstations zich op verspreide plaatsen bevinden. Als de werkstations redelijk dicht bij de hoekpunten van een convexe veelhoek liggen (zoals de vijfhoek in de illustratie), kunnen de kosten lager zijn dan die van elke andere topologie wanneer de kabelroutes zo worden gekozen dat de totale lengte van de benodigde kabel zo klein mogelijk is.

Een breuk in de kabel van een ringnetwerk kan resulteren in een verminderde gegevenssnelheid tussen paren van werkstations waarvoor het gegevenspad als gevolg van de breuk langer is geworden. Als er twee breuken optreden en ze bevinden zich niet beide in hetzelfde deel van de kabel, zullen sommige werkstations worden afgesneden van sommige andere. Wanneer de betrouwbaarheid van het systeem van kritiek belang is, kan een bus- of sternetwerk superieur blijken aan een ringnetwerk. Als redundantie vereist is, kan de mesh-netwerktopologie de voorkeur verdienen.

Een token ring is een op grote schaal geïmplementeerd soort ringnetwerk.