Richtantenne

Een richtantenne is een draadloze antenne voor radiofrequenties (RF) die is ontworpen om in sommige richtingen effectiever te functioneren dan in andere. Het doel van die directionaliteit is het verbeteren van de transmissie en ontvangst van communicatie en het verminderen van interferentie. 

In consumententoepassingen is de meest voorkomende directionele antenne de schotel die wordt gebruikt bij satellietinternet- en satelliettelevisie-installaties. Andere soorten gerichte antennes, zoals de Yagi-antenne, quad-antenne, billboard-antenne en spiraalantenne, worden in een verscheidenheid van toepassingen gebruikt. Een buiten gemonteerde Yagi-antenne kan bijvoorbeeld goed werken voor een draadloze internetverbinding in een afgelegen gebied, omdat de Yagi het bereik drastisch verbetert in vergelijking met een conventionele binnenantenne.

Voor de meeste terrestrische draadloze communicatiedoeleinden is de richtinggevoeligheid van de antenne alleen van belang in het azimutale, of horizontale, vlak. Voor satelliet- en ruimtecommunicatietoepassingen zijn zowel azimut als elevatie (hoek boven de horizon) van belang. Een rechte, verticaal georiënteerde antenne, zoals een dipool met een lengte van een halve golflengte, is omnidirectioneel in het azimutvlak, wat betekent dat hij in alle horizontale richtingen even goed straalt en ontvangt. In elk elevatievlak echter vertoont een verticale dipool de meeste versterking evenwijdig aan het aardoppervlak en de minste versterking recht omhoog. Een horizontaal gerichte dipoolantenne produceert in het azimutvlak meer versterking aan de zijkanten dan aan de uiteinden, en is dus bidirectioneel voor terrestrische communicatiedoeleinden. Horizontale dipoolantennes worden vooral door radioamateurs gebruikt.

Directionele antennes hebben meestal unidirectionele eigenschappen. Met andere woorden, de maximale versterking (verhoging van het rendement) vindt in één richting plaats. Zogenaamde bidirectionele antennes hebben twee richtingen met hoge versterking, meestal tegenovergesteld georiënteerd in de ruimte. Een omnidirectionele antenne straalt of onderschept radiofrequente (RF) elektromagnetische velden even goed in alle horizontale richtingen in een plat, tweedimensionaal (2D) geometrisch vlak.

 

Leest u verder over richtantennes:

Cisco Systems bespreekt de kenmerken van richtantennes versus omnidirectionele (niet-richtingsgevoelige) antennes.

Engadget beschrijft de constructie van een zelfgemaakte schotelantenne voor draadloos internetgebruik.

YagiAntenna.net legt uit hoe een Yagi werkt.