Respawning cookie

Een respawning cookie is een standaard HTTP-cookie dat wordt ondersteund door gegevens die zijn opgeslagen in extra bestanden die worden gebruikt om de oorspronkelijke cookie opnieuw op te bouwen wanneer de gebruiker de oorspronkelijke site opnieuw bezoekt.

Cookies kunnen meestal worden geblokkeerd door private browsing-modi op webbrowsers, browserinstellingen om cookies te weigeren of verwijdering door anti-malware software. Toen gebruikers ontdekten dat cookies werden gebruikt, maakten velen zich zorgen over tracking. Openbaarmaking van het gebruik van cookies heeft deze ontevredenheid niet kunnen wegnemen en het gebruik van standaardcookies kan nog steeds een heet hangijzer zijn.

 Uit een onderzoek uit 2009, "Flash Cookies and Privacy," bleek dat cookies na verwijdering opnieuw verschenen of "respawnden". Het onderzoek toonde aan dat 50 procent van de 100 topwebsites een methode gebruikten om gebruikers  browsers te voorzien van een unieke identificatiecode die niet gemakkelijk kon worden verwijderd. Die methode staat bekend als persistent identification element (PIE). PIE maakt gebruik van JavaScript en Flash om een plaatsvervanger voor tracking te creëren. De opslagtechniek is dezelfde als die voor standaardcookiegegevens. Vanwege de backup-gegevens kunnen HTTP-cookies die worden verwijderd, respawnen.

 Er zijn een paar methoden die worden gebruikt om respawnende cookies te maken. Flash cookies, ook wel local storage objects (LSO) genoemd, kunnen worden gebruikt om een gedupliceerd tracking record te maken van waaruit het oorspronkelijke cookie opnieuw wordt opgebouwd. Flash-cookies zijn minder bekend en meer verborgen in het besturingssysteem dan gewone HTTP-cookies.  Als gevolg daarvan worden ze minder vaak verwijderd.Omdat Flash-cookies geen vervaldatum hebben en een veel grotere bestandsgrootte (100KB max versus HTTP-cookies 4K), kunnen ze worden gebruikt om voor onbepaalde tijd de tracking info op te slaan die verloren zou gaan in de geweigerde of verwijderde cookies, terwijl ze ook veel meer informatie opslaan.

 HTML5 lokale opslag en cache cookies door middel van entity tags (ETags) zijn een andere methode die wordt gebruikt om HTTP-cookies opnieuw te laten verschijnen. ETags kunnen dezelfde informatie opslaan als HTTP cookies. Ook hier herkennen de sites de PIE en maken gebruik van een geheime back-up om de cookiegegevens opnieuw samen te stellen.

Een van deze methoden biedt leden van het abonneebestand van een bedrijf dat consumenten volgt, completere informatie over het komen en gaan van consumenten en dus over interesses die marketinginspanningen kunnen informeren.

Nieuwere versies van Flash bevatten opties om de informatie te verwijderen die nodig is voor het opnieuw activeren van cookies. Voorheen waren hulpprogramma's van derden nodig om ze te verwijderen.

De term respawning komt uit multiplayer first-person shooter computerspellen. In deze spellen kun je, als je personage sterft, meestal op een toets drukken om opnieuw op te starten en het personage te laten "respawnen" en op een andere plaats weer te laten verschijnen.