Request for Offer (RFO)

Een Request for Offer (RFO) is een open en concurrerend inkoopproces waarbij een organisatie vraagt om het indienen van offertes in antwoord op specificaties en/of een scope van diensten. Een RFO kan ook een kostenvoorstel bevatten.

Het doel van de RFO is het verkrijgen van de beste waarde door middel van een concurrerend proces waarbij naast de kosten ook kwalitatieve en kwantitatieve factoren in overweging worden genomen. De organisatie die de RFO uitgeeft, evalueert de reacties alvorens te onderhandelen met leveranciers, een contract te gunnen of een inkooporder (PO) te schrijven voor de goederen of diensten.  Het proces is over het algemeen hetzelfde als het Request for Proposal (RFP) proces. 

Een RFO kan ook verwijzen naar het document dat een organisatie publiceert als onderdeel van dit inkoopproces.  Een RFO-document is zo gestructureerd dat potentiële leveranciers weten welke informatie de organisatie nodig heeft om een offerte te overwegen.