Replicatie van ondernemingsgegevens (EDR)

Erprise data replicatie (EDR) is het proces van het kopiëren of verplaatsen van ondernemingsgegevens van het ene opslagsysteem naar het andere. 

EDR begon als database replicatie, toen het ging om het verplaatsen van een set gegevens van de ene database naar een andere database van dezelfde soort. EDR-tools werken daarentegen met meerdere gegevensbronnen en typen databases in een heterogene omgeving. Gegevens kunnen in real-time, sporadisch of op een regelmatig geplande basis worden gerepliceerd. 

Een EDR-tool kan gegevens van het ene systeem naar het andere kopiëren voor wederzijdse replicatie. De gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld in de vorm van zowel tabellen als XML-feeds, waarmee gegevens voor realtime-doeleinden beschikbaar kunnen worden gesteld. 

EDR wordt soms verward met ETL (extract, transform, load) of datafederatie-tools. Bij beide soorten tools gaat het echter om het aanbrengen van wijzigingen in de gegevensverzameling. Enterprise data replication tools don't alter the data in any way but simply copy (replicate) it.