Reorganisatie (reorg)

Reorganisatie, in een zakelijke context, is een revisie van de interne structuur van een bedrijf.  

Bedrijven gaan door reorganisatie om verschillende redenen. Doelstellingen zijn onder meer het verbeteren van de efficiëntie, het snijden in de kosten, het herpositioneren van het bedrijf, en het omgaan met veranderingen in het bedrijf, zoals fusies en overnames. De herstructurering kan veranderingen met zich meebrengen in afdelingen, bedrijfseenheden en werknemersrollen, en omvat vaak aanzienlijke ontslagen.

Veranderingen in de organisatiestructuur worden vaak gemaakt om de inspanningen te richten op de kerncompetenties van een bedrijf en om het gebruik van middelen elders te minimaliseren. Een bedrijf kan onrendabele bedrijfseenheden verkopen of anderszins verlaten, of werk uitbesteden aan gebieden met goedkopere arbeidskrachten. 

Een reorganisatie wordt vaak gewoon een "reorg" genoemd."