Relentless incrementalism

Relentless incrementalism is een proces waarin iets substantieels wordt opgebouwd door de opeenstapeling van kleine maar onophoudelijke toevoegingen. 

Relentless incrementalism wordt vaak aanbevolen als een aanpak voor het bereiken van een ontmoedigend doel. Een schijnbaar onmogelijke doelstelling kan worden bereikt door er gestaag naar toe te werken, misschien door het voltooien van subtaken of het verdelen van het werk over meerdere personen. De essentiële componenten van relentless incrementalism zijn: 1. Aan de slag gaan en zelfs kleine taken of werksegmenten regelmatig volbrengen, en  2. Niet stoppen totdat het doel is bereikt. 

Het concept van meedogenloos incrementalisme is afkomstig uit de economie en het sociaal beleid, en wordt gebruikt in verschillende gebieden van de informatietechnologie en het bedrijfsbeheer. Toegepast op een grote inspanning als bedrijfsbeveiliging, bijvoorbeeld, helpt de aanpak bedrijven om op een fundamenteel niveau te beginnen en voort te bouwen op de eerste inspanningen, waarbij ze hun kwetsbaarheid verminderen terwijl ze dat doen. 

Relentless incrementalism is ook een effectieve tijdmanagementbenadering. Omdat het belang wordt benadrukt van het regelmatig volbrengen van zelfs kleine taken, kan het helpen voorkomen dat werknemers zich overweldigd voelen door grote projecten. 

Agile projectmanagement, dat een iteratieve aanpak is, kan worden beschouwd als een implementatie van relentless incrementalism.