Rekenkundig gemiddelde

Het rekenkundig gemiddelde, ook wel gemiddelde of gemiddelde waarde genoemd, is de grootheid die wordt verkregen door twee of meer getallen of variabelen bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal getallen of variabelen. Het rekenkundig gemiddelde is belangrijk in de statistiek.

Wanneer er slechts twee grootheden in het spel zijn, wordt het rekenkundig gemiddelde eenvoudigweg verkregen door de grootheden op te tellen en te delen door 2. In deze gevallen wordt de bewerking soms gesymboliseerd door een dubbele dubbele dubbele punt (::) tussen de twee grootheden waarvan het gemiddelde moet worden genomen. Bijvoorbeeld:

3 :: 11 = 7-10 :: +4 = -3

Het bepalen van het gemiddelde van een groot aantal grootheden is een vervelend karwei; voor het berekenen van deze waarden wordt meestal een computer gebruikt.

Het rekenkundig gemiddelde van een continue functie over een bepaald interval wordt bepaald door eerst de bepaalde integraal over het interval te berekenen, en deze grootheid vervolgens te delen door de breedte van het interval.

Zie ook Wiskundige symbolen.