Registersleutel

In de besturingssystemen Windows 98, CE, NT, en 2000 is een registersleutel een organisatorische eenheid in het Windows-register, een interne database die de computer gebruikt om configuratiegegevens op te slaan. Het register in Windows slaat gegevens op in binaire indeling, waarbij de configuratiegegevens voor de machine en de gebruikers in afzonderlijke bestanden worden bewaard. Hierdoor kunnen het systeem en zijn toepassingen bij het opstarten en inloggen globale en individuele configuraties laden.

Wanneer een beheerder het commando regedit uitvoert, verschijnen er in het linkerdeelvenster van de Register-editor voorgedefinieerde sleutels, rootkeys, high-level keys of HKEYS . Voor een leek ziet een registersleutel er net zo uit als elke andere Windows-map. Een vooraf gedefinieerde sleutel en de daarin geneste subsleutels worden samen een hive genoemd.