Register (processorregister, CPU-register)

Een processor register (CPU-register) is een van een kleine reeks gegevensbewaarplaatsen die deel uitmaken van de computerprocessor.

Een register kan een instructie, een opslagadres, of een willekeurige soort gegevens (zoals een bitreeks of afzonderlijke tekens) bevatten. Sommige instructies specificeren registers als onderdeel van de instructie. Een instructie kan bijvoorbeeld inhouden dat de inhoud van twee gedefinieerde registers moet worden opgeteld en vervolgens in een gespecificeerd register moet worden geplaatst.

Een register moet groot genoeg zijn om een instructie te bevatten - in een 64-bits computer moet een register bijvoorbeeld 64 bits lang zijn. In sommige computerontwerpen zijn er kleinere registers - bijvoorbeeld half-registers - voor kortere instructies. Afhankelijk van het processorontwerp en de taalregels kunnen registers genummerd zijn of willekeurige namen hebben.

Een processor bevat doorgaans meerdere indexregisters, ook wel adresregisters of wijzigingsregisters genoemd. Het effectieve adres van een entiteit in een computer omvat het basis-, index- en relatieve adres, die alle in het indexregister zijn opgeslagen. Een schuifregister is een ander type. Bits komen het schuifregister aan de ene kant binnen en komen er aan de andere kant weer uit. Flip flops, ook bekend als bistabiele poorten, slaan de gegevens op en verwerken ze.