Red herring

Een red herring is een logische denkfout waarbij irrelevante informatie naast relevante informatie wordt gepresenteerd, waardoor de aandacht van die relevante informatie wordt afgeleid. Dit kan opzettelijk of onopzettelijk worden gedaan.

Een rode haring wordt vaak gebruikt in films, televisie en literatuur. In een mysterieroman bijvoorbeeld kan een verdacht personage als een rode haring worden gepresenteerd om de lezer te laten geloven dat hij of zij de misdaad heeft gepleegd, terwijl het personage eigenlijk bedoeld is om de lezer af te leiden van bewijs tegen de ware dader.

In zakelijke termen verwijst een rode haring eerder naar een argument voor of tegen een bepaalde handelswijze. Een argument tegen het verhogen van de salarissen zou bijvoorbeeld als volgt kunnen luiden: "We kunnen de salarissen niet verhogen, maar we bieden nog steeds geweldige voordelen voor onze werknemers." Dit argument is een afleidingsmanoeuvre, omdat het noemen van de secundaire arbeidsvoorwaarden afleidt van het echte punt, namelijk dat de salarissen niet worden verhoogd.

De oorsprong van de term "afleidingsmanoeuvre" is omstreden. Een gangbare verklaring is een techniek die werd gebruikt om jachthonden te trainen, waarbij een kipper, of gerookte haring, werd gebruikt om de honden via de geur te leiden. Dit is echter onjuist, aangezien het verhaal afkomstig is van een verkeerde vertaling van instructies voor het trainen van de paarden die door jachtpartijen werden gebruikt, niet van honden.