Recycling

Recycling is de praktijk van het hergebruiken van voorwerpen die anders als afval zouden worden weggegooid. Varianten van recycling zijn upcycling, waarbij waarde wordt toegevoegd aan een voorwerp voor hergebruik, en downcycling, waarbij een voorwerp of stof wordt afgebroken tot de samenstellende elementen om alles te hergebruiken wat kan worden gered. Precycling, een alternatieve aanpak, behelst het vermijden van de aanschaf van onnodige artikelen die uiteindelijk zouden moeten worden gerecycled of als afval zouden moeten worden behandeld.

E-cycling is de praktijk van het hergebruiken, of distribueren voor hergebruik, van elektronische apparatuur en componenten in plaats van deze aan het einde van hun levenscyclus weg te gooien. Afgedankte elektronica en elektronische onderdelen (e-waste) vormen een ernstig probleem vanwege de giftige elementen die bij de fabricage ervan zijn gebruikt. Gewoonlijk zijn afgedankte computers en andere elektronische apparaten, zoals mobiele telefoons, functioneel en kunnen zij aan een andere persoon of organisatie worden doorgegeven. Often, even non-functioning devices can be refurbished and resold or donated.