Recursieve DNS-query

Een recursieve DNS-query is een verzoek van een client om een website dat moet worden beantwoord met ofwel het gevraagde antwoord -- het IP-adres dat hoort bij de corresponderende sitenaam of uniform resource locator (URL)  -- ofwel een foutmelding dat de site niet bestaat.

Recursieve DNS-query's zijn standaardverzoeken door gebruikers of door DNS-servers (Domain Name System) die zijn geconfigureerd om onopgeloste IP-verzoeken door te geven aan een andere DNS-server; op die manier kan de eerste server beschikbaar blijven. Recursieve DNS-verzoeken en recursieve DNS-servers worden gebruikt om een deel van de enorme werklast te verdelen die komt kijken bij het omzetten van de namen van websites in URL's.

Recursieve DNS-verzoeken worden ingevuld vanuit de cache van het zonebestand van de server zelf of door andere servers in de hiërarchie van gezaghebbende DNS-servers te raadplegen. Het verzoek van de client wordt echter niet doorgegeven. Het is de recursieve DNS-server die in contact blijft totdat hij het IP-adres verstrekt of constateert dat het verzoek niet kan worden opgelost en een foutmelding retourneert waarin staat dat de site niet bestaat.

Het moet worden opgemerkt dat alle DNS-servers iteratieve verzoeken moeten ondersteunen. Zelfs de verzoeken van recursieve servers aan andere DNS-servers zijn iteratief. Op het niveau van de root-DNS zijn alle servers iteratief, omdat zij het eindpunt vormen en een cruciaal punt zijn dat beschikbaar moet zijn om het internet te laten functioneren.