Recovery time objective (RTO)

De recovery time objective (RTO) is de maximaal aanvaardbare duur dat een computer, systeem, netwerk of applicatie down kan zijn nadat zich een storing of ramp heeft voorgedaan. 

De RTO is een functie van de mate waarin de onderbreking de normale bedrijfsvoering verstoort en het bedrag aan inkomsten dat per tijdseenheid verloren gaat als gevolg van de ramp. Deze factoren zijn op hun beurt weer afhankelijk van de getroffen apparatuur en applicatie(s). Een RTO wordt gemeten in seconden, minuten, uren of dagen en is een belangrijke overweging bij de disaster recovery planning (DRP).

Er zijn talrijke studies uitgevoerd in een poging om de kosten van downtime voor verschillende toepassingen in de bedrijfsvoering te bepalen. Uit deze studies blijkt dat de kosten zowel afhangen van langetermijn- en immateriële effecten als van onmiddellijke, kortetermijn- of tastbare factoren. Zodra de RTO voor een applicatie is vastgesteld, kunnen beheerders beslissen welke disaster recovery technologieën het meest geschikt zijn voor de situatie. Als de RTO voor een bepaalde applicatie bijvoorbeeld één uur is, kan een redundante back-up van gegevens op externe harde schijven de beste oplossing zijn. Als de RTO vijf dagen is, dan zijn tape, CD-R (recordable compact disk) of offsite opslag op een remote webserver wellicht praktischer.

Zie ook: recovery point objective