Reality check

Een reality check is een second opinion, gevraagd of vrijwillig gegeven, over de status van een of andere actuele situatie. Reality checks zijn vergelijkbaar met fact checking, maar ze zijn minder formeel.

Wanneer een reality check vrijwillig wordt aangeboden, is dat meestal omdat de persoon die de reality check aanbiedt, gelooft dat de persoon of organisatie in kwestie zich ernstig vergist in iets. In een situatie waarin iemand een ander om een reality check vraagt, kan dat zijn omdat ze te maken hebben met een complexe kwestie en zich bewust zijn van de kans op fouten.

In content creatie, bijvoorbeeld, kunnen fouten bestaan uit eenvoudige typefouten, verkeerde informatie en schuine argumenten als gevolg van cognitieve vooringenomenheid. Het vier-ogen principe - een vereiste dat twee mensen een document beoordelen - is een soort reality check, ontworpen om zulke fouten op te sporen, zodat ze niet in de definitieve versie verschijnen.

Reality checks zijn vooral belangrijk in het bedrijfsleven,

waar overmoed vaak leidt tot een gebrek aan paraatheid en een onvermogen om tegenslagen op te vangen. In een recent onderzoek naar de verwachtingen van 2994 ondernemers schatte 81 procent van de respondenten de kans op succes van hun startup bijvoorbeeld op meer dan 7 op 10, terwijl 33 procent hun kansen op 10 op 10 schatte, met geen enkele kans op mislukking. In werkelijkheid komt een aanzienlijk aantal startups nooit van de grond en is slechts een op de tien startups na vijf jaar nog steeds actief. In dit scenario zou een reality check kunnen bestaan uit het laten evalueren van je business plan door een analist en het voorstellen van gebieden die verbetering behoeven.