Reactieplan voor datalekken

Een reactieplan voor datalekken is een actieplan om het risico van ongeoorloofde toegang tot gegevens te verkleinen en de schade te beperken als er toch een inbreuk plaatsvindt.

Hier volgen 10 cruciale stappen van het reactieplan voor datalekken:

  1. Gebruik middelen zoals business impact analysis (BIA) en disaster recovery (DR) methoden om de meest gevoelige gegevens van uw organisatie te identificeren en acties te implementeren om gegevens te beschermen op basis van de ernst van de impact die een inbreuk zou hebben.
  2. Voer een risicobeoordeling op hoog niveau uit van uw IT-omgeving en identificeer kwetsbare gebieden.
  3. Maatregelen implementeren om de kans op inbreuken door menselijke fouten te verkleinen.
  4. Beveiliging op meerdere niveaus aanpakken: Leer werknemers over social engineering-tactieken; zorg ervoor dat gegevens worden versleuteld. Zorg ervoor dat de betrokken processen zo gestroomlijnd en automatisch mogelijk verlopen om de naleving te maximaliseren.
  5. Leer de bijzonderheden van de huidige federale en staatswetten inzake datalekken.
  6. Zorg ervoor dat het inbreukreactieteam toestemming heeft om onmiddellijk de nodige stappen te ondernemen wanneer zich een inbreuk voordoet, zodat geen cruciale tijd verloren gaat met het verkrijgen van toestemming voor actie.
  7. Test uw reactieplan regelmatig en pak eventuele zwakke punten aan zodra deze worden ontdekt.
  8. Zoek contactinformatie voor forensische bedrijven, wetshandhavingsinstanties en juridische en pr-bedrijven waarmee u te maken krijgt in het geval van een inbreuk en leg nu relaties.
  9. Zorg voor training voor responders, bijvoorbeeld over het verzamelen van bewijsmateriaal. Zorg ervoor dat alle vereiste certificeringen aanwezig zijn.
  10. Stel een plan op voor de manier waarop een inbreuk bekend zal worden gemaakt, zodat het nieuws snel, transparant en effectief zal worden gecommuniceerd. Include your solution to the problem and a way for those affected to contact you.