Radiaal

De radiaal is de Standaard Internationale (SI) eenheid van vlakke hoekmeting. Er zijn 2 pi, of ongeveer 6,28318, radialen in een volledige cirkel. Eén radiaal is dus ongeveer 57,296 hoekgraden.

De term radiaal komt voort uit het feit dat de lengte van een cirkelboog, die overeenkomt met een hoek van één radiaal, gelijk is aan de straal van de cirkelboog. Dit is te zien in de illustratie. Punt P stelt het middelpunt van de cirkel voor. De hoek q, die overeenkomt met één radiaal, is zodanig dat de lengte van de onderbroken cirkelboog gelijk is aan de straal, r, van de cirkel.

radian illustration

De radiaal wordt gebruikt door wiskundigen, natuurkundigen, en ingenieurs. Hij komt voor in natuurlijke verschijnselen en in vergelijkingen die, in tegenstelling tot de hoekgraad, voor menselijk gemak zijn uitgevonden.

Zie ook Internationaal Standaard (SI) Stelsel van Eenheden.