Quark

Een quark is een van de twee momenteel erkende groepen van fundamentele deeltjes, die subatomaire, ondeelbare (althans voor zover we nu weten) deeltjes die de kleinst bekende eenheden van materie vertegenwoordigen . Twaalf fundamentele deeltjes - zes quarks en zes leptonen (het andere type) - zijn de basisbouwstenen voor alles in het universum.

Zowel quarks als leptonen worden onderscheiden in termen van smaken . als een manier om ze van elkaar te onderscheiden. De zes quarksmaken zijn: op, neer, boven, onder, vreemd, en charme. Alles in onze gemakkelijk waarneembare wereld lijkt te zijn opgebouwd uit alleen het up quark, het down quark, en het elektron (dat de bekendste leptonsmaak is).

Murray Gell-Mann gaf in 1964 de quark de naam. Onafhankelijk van elkaar theoretiseerden Gell-Mann en een andere natuurkundige, George Zweig, dat de verschillen tussen protonen, neutronen en pas ontdekte deeltjes konden worden verklaard door het bestaan van deze nog kleinere deeltjes. Gell-Mann won in 1969 de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn werk met fundamentele deeltjes.

Het is heel goed mogelijk dat quarks en leptonen uit kleinere deeltjes blijken te bestaan. Het atoom, tenslotte, werd ooit beschouwd als de kleinst mogelijke eenheid van materie. Nu weten we echter dat de atoomkernen bestaan uit protonen en neutronen, die op hun beurt weer zijn opgebouwd uit quarks en leptonen.