Qi (Wireless Power Consortium)

Qi (spreek uit als CHEE) is een fabrikant-agnostische standaard voor het draadloos opladen van kleine, batterij-aangedreven apparaten. Qi, dat levensenergie betekent in het Chinees, is ontwikkeld en wordt onderhouden door het Wireless Power Consortium, een groep fabrikanten waartoe Apple, Dell, LG Electronics en Verizon Wireless behoren. 

De Qi-standaard zorgt ervoor dat elk apparaat dat aan de Qi-specificaties voldoet, kan worden opgeladen door het op elk oplaadoppervlak te plaatsen dat aan de Qi-specificaties voldoet, ongeacht de fabrikant of het merk van het apparaat. Het Qi-oplaadoppervlak brengt de benodigde energie via elektromagnetische inductie over op het compatibele apparaat dat op batterijen werkt. 

De Servisch-Amerikaanse wetenschapper Nikola Tesla nam elektromagnetische inductie voor het eerst waar in het laatste deel van de 19e eeuw. Hij merkte op dat wanneer een sterke wisselstroom (AC) door een draadspoel liep, een naburige spoel een zwakkere AC op dezelfde frequentie kreeg, zelfs wanneer de twee spoelen niet fysiek met elkaar verbonden waren. De grootte van dit effect hangt af van de afstand tussen de spoelen en ook van hun relatieve positionering.

De Qi-standaard staat toe dat de zendspoel en de ontvangstspoel op twee verschillende manieren worden gepositioneerd: geleide positionering en vrije positionering. Geleide positionering vereist dat de eindgebruiker het op batterijen werkende apparaat in directe lijn met de zendspoel plaatst. Nauwe afstand tussen de twee spoelen, alsmede afscherming op hun oppervlakken, zorgen ervoor dat de inductieve vermogensoverdracht efficiënt is. Vrije positionering bundelt spoelen in een laadkussen om een magnetisch veld rond het door batterijen gevoede apparaat te genereren. Op deze manier kan het oplaadapparaat werken over afstanden tot 15 cm, waardoor het voor detailhandelaren en transportdienstverleners gemakkelijker is geworden om oplaadoppervlakken in te bouwen in bijvoorbeeld toonbankoppervlakken, meubels en lampvoeten.

De Qi-standaard concurreert met AirFuel, een voorgestelde standaard die onder toezicht staat van de AirFuel Alliance. De AirFuel Alliance is ontstaan uit de fusie van de Alliance for Wireless Power (AW4P) en de Power Matters Alliance (PMA); tot de leden behoren AT&T, Samsung en Intel. Zowel het Wireless Power Consortium als de AirFuel Alliance experimenteren met inductief opladen, resonantieladen en radio-opladen om mobiele eindgebruikers te voorzien van alomtegenwoordig opladen. In een dergelijk scenario zou het apparaat van een eindgebruiker een op toestemming gebaseerde waarschuwing kunnen afgeven die de beschikbaarheid van draadloos opladen aangeeft.