Push (of server-push)

Push (of "server-push") is de levering van informatie op het Web die wordt geïnitieerd door de informatieserver in plaats van door de informatiegebruiker of client , zoals gewoonlijk het geval is. Een vroege webdienst die zich specialiseerde in het "pushen" van informatie in plaats van het "trekken" van informatie als gevolg van verzoeken om webpagina's was Pointcast, een site die actueel nieuws en andere informatie verstrekte die was afgestemd op een vooraf gedefinieerd gebruikersprofiel. Marimba was een enigszins vergelijkbare site (en product) die informatie naar de gebruiker pushte volgens een vooraf bepaald schema.

In feite is de informatie die van een server naar een gebruiker wordt gepusht, het resultaat van een geprogrammeerd verzoek van de client in je computer. Dat wil zeggen, elke informatie pusher op het Web vereist dat u een client-programma downloadt. Dit programma legt uw profiel vast en initieert dan periodiek verzoeken om informatie namens u van de server.

Een waarheidsgetrouwere vorm van push is broadcast informatie. In dit geval wordt de informatie naar iedereen gepusht die toegang heeft tot een bepaald kanaal of een bepaalde frequentie. Bij broadcast gaat het meestal (maar niet altijd) om een continue stroom van informatie.

Een andere vorm van "push"-informatie is e-mail. Hoewel de e-mail client in uw computer af en toe naar uw lokale e-mail server moet gaan om de e-mail "op te halen", is de e-mail aangekomen omdat iemand hem naar u heeft gestuurd (gepusht) zonder dat er een één-op-één verzoek is gedaan.