Punt-tot-punt-grafiek (lijngrafiek)

Een punt-tot-punt-grafiek, ook wel lijngrafiek genoemd, is een picturale weergave van gegevens waarin specifieke waarden van een functie als punten op een coördinatenvlak worden uitgezet. Aangrenzende puntenparen zijn verbonden door rechte lijnen. In de meeste punt-tot-punt-grafieken wordt de onafhankelijke variabele langs de horizontale as weergegeven met waarden die van links naar rechts oplopen. De afhankelijke variabele wordt weergegeven langs de verticale as met waarden die oplopen van beneden naar boven.

De illustratie is een punt-tot-punt-grafiek die de temperatuur in graden Celsius toont als functie van de plaatselijke tijd in een fictieve stad over een periode van 24 uur die een hypothetische midzomerdag vertegenwoordigt. Temperatuurmetingen, tot op de graad nauwkeurig, worden verricht om 0000 uur (middernacht), 0300 uur (3.00 uur), 0600 uur (6.00 uur), 0900 uur (9.00 uur) enzovoort met tussenpozen van 3 uur tot de volgende middernacht. De resultaten worden als punten uitgezet. Ten slotte wordt elk aangrenzend puntenpaar verbonden door een massief, recht lijnstuk.

Punt-tot-punt-grafieken worden vaak gebruikt voor het weergeven van functies waarin tijd de onafhankelijke variabele is. Een punt-tot-punt-grafiek kan op een staafdiagram worden geplaatst in een speciale grafiek die Paretodiagram wordt genoemd. Met sommige punt-tot-punt-grafieken kunnen functies worden uitgezet met meerdere afhankelijke variabelen, positieve/negatieve variabelen en variabelen met meerdere categorieën.

Vergelijk taartdiagram .