Pulsamplitude modulatie (PAM)

Pulsamplitude modulatie (PAM) is de transmissie van gegevens door de amplitude s (spannings- of vermogensniveaus) van de afzonderlijke pulsen in een regelmatig getimede reeks van elektrische of elektromagnetische pulsen te variëren. Het aantal mogelijke pulsamplituden kan oneindig zijn (in het geval van analoge PAM), maar het is gewoonlijk een macht van twee zodat het resulterende uitgangssignaal digitaal kan zijn. Bij PAM met 4 niveaus zijn er bijvoorbeeld 2^2  mogelijke discrete pulsamplituden; bij PAM met 8 niveaus zijn er 2^3 mogelijke discrete pulsamplituden; en bij PAM met 16 niveaus zijn er 2^4 mogelijke discrete pulsamplituden.

In sommige PAM-systemen is de amplitude van elke puls recht evenredig met de momentane modulerende-signaalamplitude op het moment dat de puls optreedt. In andere PAM-systemen is de amplitude van elke puls omgekeerd evenredig met de momentane amplitude van het modulerende signaal op het moment dat de puls optreedt. In weer andere systemen hangt de intensiteit van elke puls af van een ander kenmerk van het modulerende signaal dan de sterkte ervan, zoals de momentele frequentie of fase.

PAM is slechts een van de vele vormen van pulsmodulatie. Andere methoden zijn het variëren van de duur (of breedte), de frequentie, de positie, of de intervallen van de afzonderlijke pulsen in een reeks.