Publieke sector

De publieke sector is dat deel van een economisch systeem dat wordt gecontroleerd door nationale, staats- of provinciale en lokale overheden. 

In de Verenigde Staten omvat de publieke sector universele, kritische diensten zoals nationale defensie, binnenlandse veiligheid, politiebescherming, brandweer, stadsplanning, correcties, belastingen en diverse sociale programma's.

De publieke sector overlapt met de particuliere sector bij de productie of levering van bepaalde goederen en diensten. De omvang van deze overlapping varieert van land tot land, van staat tot staat, van provincie tot provincie, en van stad tot stad. Deze overlapping komt het vaakst voor bij afvalbeheer, waterbeheer, gezondheidszorg, veiligheidsdiensten en opvangcentra voor daklozen en mishandelde mensen.

Soms stappen dienstverleners over van de publieke sector naar de particuliere. Dit staat bekend als privatisering, en heeft de afgelopen jaren overal ter wereld op grote schaal plaatsgevonden. In andere gevallen verschuift een dienst van de particuliere sector naar de publieke. Dit is minder gebruikelijk, maar de gezondheidszorg is een van de gebieden waarop sommige regeringen diensten verlenen of experimenteren met diensten die voorheen door particuliere aanbieders werden geleverd.

Overheden huren gewoonlijk particuliere bedrijven in om goederen en diensten voor de publieke sector te leveren, een praktijk die bekend staat als outsourcing. Voorbeelden zijn de fabricage, de bouw of het onderhoud van vliegtuigen, militaire hardware, elektronische en communicatieapparatuur, computers, wegen, snelwegen, bruggen, parken en recreatiegebieden.

Zie ook:publiek-private samenwerking