Publiek domein

Publiek domein is een aanduiding voor inhoud die niet wordt beschermd door enige auteursrechtwet of andere beperking en die vrijelijk door iedereen mag worden gekopieerd, gedeeld, gewijzigd en heruitgegeven. De aanduiding betekent in wezen dat de inhoud toebehoort aan de gemeenschap als geheel. Auteursrechtelijke beperkingen variëren per type inhoud en per land. 

Inhoud in het publieke domein is daar meestal omdat ofwel het auteursrecht of de beperking is verlopen, ofwel omdat het nooit beschermd was, vaak omdat de eigenaar van de inhoud het opzettelijk in het publieke domein heeft geplaatst. Vroege stomme films, bijvoorbeeld, bevinden zich meestal in het publieke domein omdat hun auteursrechten zijn verlopen. Muzikanten brengen werken soms rechtstreeks in het publieke domein, zodat het vrij toegankelijk is. 

Muziek, films, literatuur, afbeeldingen, software, octrooien en wiskundige formules behoren tot de grote verscheidenheid aan intellectuele eigendom die in het publieke domein kan zijn.