PTO (paid time off, personal time off)

Paid time off (PTO) is een human resource management (HRM) beleid dat werknemers voorziet van een pool van bankable uren die kunnen worden gebruikt voor elk doel. Ook bekend als persoonlijke tijd, wordt het acroniem PTO gebruikt om de periode te beschrijven die een werknemer betaald krijgt tijdens het opnemen van verlof van het werk. 

In een groot bedrijf, bundelt een PTO-beleid meestal de persoonlijke vrije dagen, ziektedagen en vakantietijd van werknemers in één blok van uren in plaats van het specificeren van afzonderlijke aantallen dagen die voor elke reden zijn toegestaan. Het PTO-beleid wordt vooral in de Verenigde Staten gebruikt, waar geen wetten voor minimumvakantiedagen bestaan.

In aanvulling op het aantal betaalde uren voor een individuele werknemer kan een PTO-beleid ook vermelden welke jaarlijkse rollover (indien van toepassing) is toegestaan en of er al dan niet vrije tijd kan worden opgenomen in plaats van overwerk. Het beleid moet ook vermelden of een werknemer al dan niet ongebruikte PTO kan uitbetalen wanneer hij het bedrijf verlaat. In de V.S, PTO-beleid wordt steeds gebruikelijker, maar werkgevers moeten zich bewust zijn van de staatswetten om ervoor te zorgen dat hun PTO-beleid afdwingbaar is. 

Enkele voordelen van PTO:

  • Verstrek meer vakantietijd voor werknemers die opgespaarde tijd niet voor andere dingen gebruiken.
  • Werknemers kunnen de uren naar behoefte gebruiken wanneer zich onvoorziene situaties voordoen, zolang de tijd beschikbaar is.
  • Handhaving van het PTO-beleid kan dienen als een wervingsprikkel om werknemers aan te trekken.
  • Frequentere, kortere vakanties naar wens kunnen helpen bij het handhaven van de balans tussen werk en privé.

Enige nadelen van PTO:

  • Wanneer een werknemer ontslag neemt, moet het management nog steeds betaalde vrije tijd toezeggingen honoreren.
  • Meerdere werknemers kunnen aan het eind van een jaar dezelfde dagen vrij willen nemen om te voorkomen dat betaalde vrije tijd uren verloren gaan.
  • Employees may run out of PTO and be required to work while sick or lose pay.
  • The larger pooled number of hours can look like more time than it actually is to those employees who fail to consider that it covers all purposes.