Pseudo-anonimiteit

Pseudo-anonimiteit is de schijn - maar niet de werkelijkheid - van anonimiteit online.

Het meest gangbare, pseudo-anonimiteit maakt anoniem posten en becommentariëren mogelijk. Pseudo-anonieme gebruikers hebben geen zichtbare identificatiecode, en informatie die aan hen kan worden gekoppeld is alleen beschikbaar voor dienstverleners of sitebeheerders (tenzij de gebruikers zelf dergelijke informatie in hun berichten verstrekken). Dat betekent echter niet dat berichten niet naar hun bronnen kunnen worden getraceerd. Van gebruikers wordt doorgaans verlangd dat zij bij aanmelding een of andere vorm van ID opgeven en IP-adressen worden doorgaans gelogd en opgeslagen.

Veel sites of diensten die anoniem posten toestaan, bepalen dat de beheerders de politie IP-adressen van gebruikers, GPS-coördinaten, apparaatgegevens en data en tijd van elk bericht kunnen verstrekken, indien dit wordt ondersteund door een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding. Sommige sites stellen gebruikersinformatie ook beschikbaar aan andere bedrijven en adverteerders.

Hoewel pseudo-anonimiteit goed kan zijn voor burgerlijke vrijheden, privacy en veiligheid, kunnen sommige gebruikers het misbruiken om andere gebruikers te beledigen of sites te vandaliseren. Op echt anonieme sites kan dergelijk gedrag moeilijk te reguleren zijn omdat gebruikers bijna onbeperkt kunnen terugkeren. Op pseudo-anonieme sites hebben beheerders echter toegang tot informatie die kan worden gebruikt om gebruikers te weren en te voorkomen dat ze terugkeren.

Pseudo-anonimiteit is verwant aan pseudonimiteit, het meer gangbare systeem, waarbij gebruikers worden geïdentificeerd met iets anders dan hun werkelijke naam.

Zie ook: pseudoniem profiel