Provisioning

In het algemeen betekent provisioning "verschaffen" of iets beschikbaar stellen. De term wordt gebruikt in een verscheidenheid van contexten in IT. In grid computing is provisioning bijvoorbeeld het activeren van een gridcomponent, zoals een server, array of switch, zodat deze beschikbaar is voor gebruik. In een storage area network (SAN) is provisioning het proces van opslag toewijzen om de prestaties te optimaliseren. In telecommunicatieterminologie betekent provisioning het leveren van een product of dienst, zoals bedrading of bandbreedte.

Provisioning betekent iets anders in verschillende aspecten van telecommunicatie:
1) Het leveren van telecommunicatiedienst aan een gebruiker, inclusief alles wat nodig is om de dienst op te zetten, zoals apparatuur, bedrading, en transmissie.

2) Gebruikt als synoniem voor configureren, zoals in "Telecommunicatielijnen moeten op de juiste wijze worden voorzien om te werken met de apparatuur van de klant en worden ingeschakeld voor verschillende opties die de klant heeft gekozen."

3) In een traditionele telecommunicatie-omgeving zijn er drie afzonderlijke soorten provisioning: circuit provisioning, service provisioning, en switch provisioning.

4) In een draadloze omgeving verwijst provisioning naar de activering van de dienst en omvat het programmeren van verschillende netwerkdatabases met de informatie van de klant.

5) In een iets andere betekenis zijn netwerk provisioning-systemen intermediaire systemen die worden gebruikt om klantendiensten te verlenen, transacties te loggen, verzoeken uit te voeren en bestanden bij te werken.

6) Provisioning is de vierde stap van de telecommunicatie-sequentie die OAM&P wordt genoemd: Operations, Administration, Maintenance, and Provisioning.

7) Volgens de technische groep die de Services Provisioning Markup Language (SPML) heeft ontwikkeld, is provisioning "de automatisering van alle stappen die nodig zijn voor het beheren (instellen, wijzigen en intrekken) van toegangsrechten of -gegevens voor gebruikers of systemen met betrekking tot elektronisch gepubliceerde diensten."