Productvoetafdruk

De productvoetafdruk is een beoordeling van de impact die een bepaald product heeft op het milieu.

De productvoetafdruk is een primaire zorg van de duurzaamheid van de productlevenscyclus, een benadering van het beheer van de stadia van het bestaan van een product, zodat elke negatieve impact op het milieu wordt geminimaliseerd. Idealiter is een product koolstofneutraal of zelfs koolstofnegatief, met als netto-effect dat koolstofdioxide uit de atmosfeer wordt verwijderd.

Een van de doelstellingen van duurzaamheid kan een gesloten-lus levenscyclus van een product zijn, waarin alle elementen die in de creatie van een product worden gebruikt, worden hergebruikt, gerecycled of geherfabriceerd in plaats van te worden weggegooid.

Een productvoetafdruk staat soms bekend als een productmilieuvoetafdruk of een productkoolstofvoetafdruk.